Peeple

(92) double b

Kau kurung aku dalam paranoia dan buang aku jauh dari dunia
tetapi mengapa masih kau kirim rindu yang celaka. 

No comments: